Namn: Lösen:

"Commit to Excellence"

Olof Hettinger Medlem nr #12624
41år från Sverige Skåne län

Befinner mig i: Sverige

Senast inloggad 2019-01-08 23:37
Maila
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Dykutbildningar
GUE Instruktör
Stäng »

Instruktör
Fundamentals, Rec1, Rec2, Rec3, DPV1, Documentation Diver, Gas Blender
GUE Tech 2, Cave 2
IART Instruktör
Stäng »

Instruktör
CCR: KISS Level 1. OC: DPV, Advanced Trimix, m.m.
IART KISS Level 3
PSA Pathfinder
RAID Poseidon MK6
PADI Instruktör (inaktiv)
Stäng »

Instruktör (inaktiv)
IDC Staff, Tec Trimix, diverse specialties, m.m.

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 1338
1057 timmar 5 min total bottentid
Privata loggar
Annonser på torget:
KÖPES Classic KISS

Senaste foton:
Arbetar som instruktör vid sidan av studier och annat arbete. Håller så många kurser som jag känner att jag hinner med, det brukar bli 5-10 stycken varje år. Huvudsakligen utbildar jag för Global Underwater Explorers (GUE)
http://www.gue.com/gue-instructor-résumé&id=8130
http://www.facebook.com/OlofHettingerGUEInstructor
men jag är också instruktör inom International Association of Rebreather Trainers (IART)
http://www.iart.de/index.php?option=com_content&view=article&id=280&Inst_Id=409&nick=Olof&name=Hettinger&lang=en

Kommande & planerade kurser 2017
IART KISS level 1, våren, Lund
GUE Fundamentals, 15-18 juni, Lund
GUE Rec 3, 6-9 juli, Skåne + Gullmarn
GUE DPV 1, 20-22 oktober, Lund

Är ni intresserade av att gå en kurs andra datum eller på andra orter så går det som regel att ordna med lite framförhållning. Det blir då lättare om ni redan från början är ett färdigt team på två eller tre personer.

Dyk väl!