Namn: Lösen:

Håkan Kullvén
Medlem nr #14492
Från Sverige Stockholms län
Senast inloggad 2017-03-10 11:30

Dykutbildningar
PADI Advanced Open Water Diver


Advanced Open Water Diver
8 oktober 2006, Waterhouse, Markus Cannerfelt
PADI Open Water Diver


Open Water Diver
22 juni 2006, Dephinus dykskola i Stockholm

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.