Namn: Lösen:

Tommy Håkansson
Medlem nr #15727
64år från Sverige Skåne län
Senast inloggad 2024-03-01 14:56
Maila


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Dykutbildningar
CMAS CMAS *** Instruktör
CMAS Gas blender instruktör (nitrox/trimix)
CMAS ** Instruktör
CMAS Nitrox diver
CMAS * Instruktör
CMAS ** Fridykarinstruktör
CMAS Dykledare
CMAS ***
CMAS Gas blender
CMAS Nordiskt sportdykarbevis

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.
CMAS dykare sedan 1975.

Medlem i http://www.msdk.se.