Namn: Lösen:

Mikael Ekfeldt
Medlem nr #16523
49år från Sverige Stockholms län

Befinner mig i: Sverige

Senast inloggad 2020-05-06 09:04

Dykutbildningar
TDI Pelagian CCR
IANTD Evolution CCR MOD1
NAUI Cave 1
NAUI Tech 1
NAUI Oxygen service technician
NAUI Mixed gas blender
NAUI Intro to tech
CMAS **Instruktör
ANNAT Räddningsdykare
ANNAT B-certifikat
ANNAT A-certifikat
ANNAT Röjykutbildning

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.