Namn: Lösen:

Elisabeth Köhlerstrand
Medlem nr #17646
71år från Sverige Uppsala län

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.
Går OW-kursen nu (okt 07)