Namn: Lösen:

Ricky Burström
Medlem nr #21853
51år från Sverige Stockholms län
Senast inloggad 2009-12-05 15:43

Dykutbildningar
PADI Advanced Open Water
PADI Open Water

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 11
3 timmar 54 min total bottentid
Privata loggar