Namn: Lösen:

Jakob Elgstrand
Medlem nr #2282
Från Sverige Västra Götalands län
Senast inloggad 2012-06-12 13:05

Dykutbildningar
PADI Underwater Demolition

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.
Utrustning