Namn: Lösen:

Jonas Cohen
Medlem nr #22890
67år från Sverige Stockholms län
Senast inloggad 2023-10-04 09:05

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.
Dykare sedan 2006 och har loggat litet drygt 100 dyk. Numera mest i varma vatten.