Namn: Lösen:

Joel Lund
Medlem nr #27184
53år från Sverige Stockholms län
Senast inloggad 2016-08-02 14:55

Dykutbildningar
IANTD Mod2/Mod3
NAUI Cave 2
IANTD CCR
NAUI Cave 1
IANTD Life Support System Technician
IANTD Normixic Trimix Diver
IANTD Technical Diver
IANTD Advanced Recreational Trimix
PADI Master Scuba Diver

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.