Namn: Lösen:

Niclas Wejsfelt
Medlem nr #30824
Från Sverige Stockholms län

Befinner mig i: Sverige

Senast inloggad 2020-12-09 17:33

Dykutbildningar
GUE Tech 2
GUE Tech 1
GUE Fundamentals
PSA Full Cave Diver
TDI Full Cave Diver
NAUI Mine diver 1
PADI OW
PADI AOWD
PADI EAD

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.