Namn: Lösen:

Kristian Älegård Medlem nr #32394
45år från Sverige Stockholms län

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.
Dyker där vattnet är varmt, så det blir allt för sällan tyvärr.