Namn: Lösen:

Torbjörn Svenson
Medlem nr #32813
68år från Sverige Västra Götalands län

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.
tidigare dykt utomlands, ej så aktiv nu.