Namn: Lösen:

Robert Bronett
Medlem nr #33157
57år från Sverige Stockholms län
Senast inloggad 2022-02-19 16:15

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.
Dykt en hel del, mest dock i varma vatten.