Namn: Lösen:

Christer Johansson
Medlem nr #33660
52år från Sverige Skåne län
Senast inloggad 2023-08-26 13:58

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 0
0 timmar 0 min total bottentid
Medeltid: 0 Minuter.
Medeldjup: 0 Meter.
Dykt sedan 2003, men tills idag enbart i tropiska vatten.