Namn: Lösen:

Krister Werkén
Medlem nr #448
53år från Sverige Västra Götalands län
Senast inloggad 2006-08-21 07:59
Maila


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Dykutbildningar
PADI Nitrox
PADI Speciality Vrak
PADI Resque Diver
PADI Speciality Medic First Aid
NAUI Advanced Open Water
NAUI Open Water

Loggboken
ANTAL LOGGADE DYK: 95
58 timmar 27 min total bottentid
Medeltid: 36,9 Minuter.
Medeldjup: 19,4 meter.

Visa loggar »
Motto:
Saliga äro de korkade ty de skola flyta när syndafloden kommer!

Du behöver inte vänta på någon som gått.

Det är inte ens fel att två snarkar.

Du skall inte ropa på någon som gått.

Du skall inte ropa hej till nån som gått.