Namn: Lösen:

Dyk nr: 48, Släggö - Lysekil, Sverige


DYKARE :
PARKAMRAT :
Anderas Johansson  
DATUM :
2001-12-30
MAXDJUP :
23,4 meter
DYKTID :
40 minuter

Längsta dyket hittils. Bra sikt, 8-12 meter, under språngskiktet. Såg en sjöborre, en smal fisk som såg ut som en ål, simpa, hummer och en fantastisk solsjöstjärna. Valthornsnäcka, trollhummer, fläckig smörbult.

Parkamraters loggar:
Stefan Thell - Hällesviken, Alsbäck, Lysekil