Namn: Lösen:

Dyk nr: 90, Verkeån, 300 m upp


DYKARE :
PARKAMRAT :
-  
DATUM :
1987-12-28
MAXDJUP :
3 meter
DYKTID :
100 minuter

Sågade prover från stockarna i pålraden, mycket jobbigt. Fotograferade pålarna så gott det gick i den dåliga sikten. Frös efter ca en timme pga den häftigt ventilerade dräkten under sågandet.