Namn: Lösen:

Dyk nr: 323, "Kungshatsvraket", Mälaren


DYKARE :
PARKAMRAT :
DATUM :
2007-12-08
MAXDJUP :
15,2 meter
DYKTID :
41 minuter
VATTENTEMP :
4 grader
SIKT :
2 meter
VISAD :
497 ggr

Ett trevligt litet trävrak. Draggen låg några meter från vraket, så vi drog spoole.
Vi hittade ett fint Bruce-ankare som vi lyckades berga, och som vi skänkte till Storsjön.

AVG 11.9m
SAC 15.6l/min
Sikt 1-2m
Temperatur +4 grader

Parkamraters loggar:
Karsten Ovesen - Stockholm, Mälaren, Kungshattsvraket
Karsten Ovesen - Stockholm, Mälaren, Marjaana