Namn: Lösen:

Dyk nr: 276, M/F Sappemeer


DYKARE :
PARKAMRAT :
DATUM :
2008-04-27
MAXDJUP :
23,2 meter
DYKTID :
50 minuter
VATTENTEMP :
4 grader
SIKT :
15 meter
VISAD :
725 ggr

Klicka för förstoring

Till album »

Båtutfärd med Tessi II, solig & fin dag med inte alltför hårdvind i kustbandet.
Fint dyk med med Niklas som guidade oss.
Simmade uppe på babords sida till aktern, gick in genom dörren mitt i överbyggnaden och penetrerade fram till den borslitna bryggan där nu överbyggnaden ligger bredvid vraket, mycket bråte och trångt. In och kikade i motorrummet på den stora motorn och elgeneratorn, kanon sikt och inget silt. Akterpartiet består av roder och en proppelleraxel. Kollade in lastrum och för innan vi avslutade dyket och gick upp på bojlinan.
Max djup 24m, bryggan 15m. fin ljus sandbotten.

Fakta:
Sjöolyckans art: Grundstötning, totalhaveri.
Tiden för olyckan: 7.11.1969.
Platsen för olyckan: Rödkobbs Fallena c:a 11 n.m. NO Huvudskär.
Fartyget: Motorfartyget "Sappemeer"
Byggt år: 1961 av: stål.
Reg.nr: 10593.
Hemort: Skärhamn.
Tontal: 491 brutto registerton.
Befälhavare: Sören Mauritz Arnold Nilsson.
Bemanning, befälhavaren inberäknad. 8 man.
På resa från, på resa till: Storugns, Iggesund.
Last: 649 ton kalksten.
Däckslast, barlast. Ingen, ingen.
Rapport enligt 70 § sjölagen inkom den: 13.11.1969.
Sjöförklaring avgavs den: 13.11.1969 inför Göteborgs rådhusrätt.
Protokoll inkom till kungl. Sjöfartsstyrelsen den: 12.12.1969.

1. Sak redogörelse:

Motorfartyget Sappemeer avgick den 7 november 1969 kl. 14.30 från Storugns (Gotland) lastat med 649 ton kalksten destinerat till Iggesund med en besättning på åtta personer och under befäl av kapten Sören Nilsson. Hon var en flitig pendlare mellan Gotland och Norrland, vilket även var fallet denna novemberdag då hon skulle finna sin sista vila i Stockholms skärgård och bli ett av de mest populära dykmålen i området.
Det var bra sikt som uppskattades till mellan 5 och 10 distansminuter och vinden var som en vanlig blåsig höstdag med SSV 15 m/sek. Radar fanns ombord men var inte påslagen. Man kopplade in automatstyrningen och satte kurs mot Revengegrundets fyr utanför Sandhamn för att därifrån fortsätta inomskärs i Stockholms skärgård. Efter att ha handpejlat mot diverse fyrar ansåg man sig vara på rätt kurs och höll full fart framåt.
Omkring kl. 22.30 stötte fartyget hårt på grund och fastnade. Överstyrman Bengt-Arne Nilsson blev abrupt väckt i sin hytt av kollisionen och delar av inredningen for i golvet. Han tog med sig en matros fram till backen för att inspektera tankarna och man konstaterade snabbt att hon var rejält läck. Kontakt togs med Stockholm-Radio, som larmade räddningshelikopter. Länspumparna startades och man skickade upp nödraketer och lade ut livbåten samt två livräddningsflottar.
På grund av sjöhävningen förvärrades läget och efter 20 minuter fick fartyget stark styrbords slagsida som successivt ökade. Klockan 22.30, en timme efter förlisningen, kom helikoptern och började hissa upp besättningen. Det var i sista stund eftersom Sappemeer nu hade 40 graders slagsida.

2. Orsaken till sjöolyckan:

Såvitt av sjöförklaringen kan bedöma synes haveriet hänförligt till eftersatt navigering och underlåtenhet att använda ombord befintliga tekniska hjälpmedel såsom radar, logg och radiopejl. Vid rekonstruktion i sjökortet har framkommit att fartygets kurs över grund varit c:a 4,5º västligare än den antagna. Anledningen till detta har inte med bestämdhet kunnat fastställas. Av sjöförklaringen framgår att kompassen inte justerats sedan sommaren 1966, men att regelbundna kompasskontroller påstås ha utförts. Det synes dock möjligt att deviationen kan ha varit en annan än den använda. Det kan heller inte uteslutas att andra faktorer, som t.ex. fel inställning av kursen på automatstyrningen, fel på automatstyrningen, att vindens press på akterskeppet gjort fartyget lovgirigt eller inverkan av ström, kan ha påverkat fartyget så att kursen över grund blivit västligare än beräknat.