Namn: Lösen:

Dyk nr: 542, Bohuslän / Idefjorden / Hellesmörk


DYKARE :
PARKAMRAT :
Monica  
DATUM :
2008-04-24
MAXDJUP :
6,1 meter
DYKTID :
41 minuter
VATTENTEMP :
7 grader
SIKT :
2 meter
VISAD :
283 ggr

Första dyket i Idefjorden och det på en historisk plats. Här sjösatte Karl XII sin galärflotta 1708 inför belägringen av fästningen i Halden. Vattnet är riktigt sepiabrunt och sikten obefintlig från ytan och ner till ca 4 meters djup men sedan är den ca 2-3 meter men kolmörkt trots starkt solljus! Vi följde den gamla lastkajen för stenexport, dvs stora huggna stenblock itippade i vattnet ner till botten på ca 6 meters djup. Dy! Vi såg några små sjöstjärnor och två småfiskar men i övrigt tomt på liv!

medeldjup 4,6 m