Namn: Lösen:

Dyk nr: 128, Vansbro, Eldforsens kraftstation


DYKARE :
PARKAMRAT :
Åsa M och 7 till  
DATUM :
2008-07-27
MAXDJUP :
2,9 meter
DYKTID :
86 minuter
VATTENTEMP :
20 grader
SIKT :
3 meter
VISAD :
232 ggr

FLODPÄRLMUSSELPROJEKT

Ett projekt tillsammans med bl.a. länsstyrelsen och Fortum, där vi idag söker av området runt kraftstationen för att finna flodpärlmusslor och samla in dom. Vi hittade över förväntningarna, och vattenekolog Kjell Leander dokumenterade.

Musslorna kan bli närmare 300 år, och nu ska vi flytta dom till en anna fors medan Fortum bygger om vid stationen. Projektet går ut på att rädda arten som är fridlyst.

Vi var 8 dykare efter ett rep med ögglor. Ytorganisationen markerade med bojar var vi dykt

Parkamraters loggar:
Jesper Engberg - Västerdalälven, projekt flodpärlmussla
Jesper Engberg - Västerdalälven, projekt flodpärlmussla