Namn: Lösen:

Dyk nr: 15, Hästholmens hamn, Ödeshög


DYKARE :
PARKAMRAT :
DATUM :
2006-12-31
MAXDJUP :
19,2 meter
DYKTID :
41 minuter
VATTENTEMP :
6 grader
SIKT :
5 meter
VISAD :
525 ggr

För mycket bly och för tunt under.

Många dykarepå plats. TV4 var där och gjorde repotage om Nyåraftons dyket. Det påstods att det var ca 90 dykare på plats. Vilket kan stämma. Vi böt om inne i silon.

Sötvaten, mycket kräftor och en lake. En julgran fanns att titta på.

För mycket bly och för tunt under.

Många dykare på plats. TV4 var där och gjorde repotage om Nyåraftons dyket. Det påstods att det var ca 90 dykare på plats. Vilket kan stämma. Vi böt om inne i silon.

Sötvaten, mycket kräftor och en lake. En julgran fanns att titta på.

Om fyrplatsen skriver fornsök följande: Holme, numera halvö, med namn, ca 60x30 m (NNÖ-SSV). Holmen höjer sig markant över omgivningen. Inga lämningar efter medeltida byggnader fanns, men påfallande mycket jord (kulturlager?) täcker ställvis holmen, vilken är beväxt med flera lövträd och buskar. IN delen står en fyr. SÖ om fyren, i den kraftiga sluttningen, finns en 5 m l, synlig stenskoning, vars ålder dock är svårbestämd.Även ÖNÖ om fyren kan det finnas en stenskoning i sluttningen - buskagen omöjliggör ordentlig besiktning. På holmen bodde en av Albrekt av Mecklenburgs riddare, Gerdt Snackenborg.

Hästholmen var en av Sveriges medeltida städer, och hade stor betydelse för sjöfarten på Vättern. Dess hamn, som är belagd från 1300-talet, var en viktig utförselhamn av östgötska varor. Platsen fungerade även som tingsplats. Vid handelsplatsen fanns en kyrka och en borg (RAÄ 42). Runt år 1400 förefaller stadens betydelse avta, vilket sätts i samband med att Vadstena kloster grundas och att Vadstena fick stadsprivilegier.

Kulturlager har observerats vid schaktningar i Hästholmen, men aldrig undersökts arkeologiskt. Tyngdpunkten i dateringarna förefaller dock ligga i 14-1500-tal. I början av 2000-talet påträffades på Vätterns botten ett svärd från vendeltiden. Fyndet gjordes ett par 100 meter N om Hästholmens hamn.

Min buddie "Jonas Thörnbergs" version av dyket:

Nyårsdyk i Hästholmen.
När jag och Pasi kom fram var det knökfullt med bilar överallt. Det var dessutom kö på rampen med ett antal dykare som väntade på att få komma i vattnet! Har aldrig sett något liknande. Vi var lite sena jämfört med alla andra, så när det var dags för oss att hoppa i plurret var det klart lugnare. När vi bytte om fick jag höra att några hittat Ylvas borttappade fena på bottnen men inte tagit med den eftersom det trodde att den kanske skulle vara där -duh!
Vi kom i och efter att Pasi testat lite med sin nya torrdräkt gav vi oss iväg för att gå ned på södra sidan om ön. Det gick ganska fint och sikten var inte så hemskt sabbad av alla dykare. På utsidan av ön tog vi det lite lugnt och tittade lite på kräftor som gömde sig lite varstans. Hittade en liten lake som låg och tryckte under ett par stenar också. Vi fortsatte runt ön och kom efter ett tag in i rena silt-dimman -max två meter sikt. Som tur var gick det över ganska snabbt. Vi simmade tillbaka till rampen och gick upp. Inte ett så himla långt dyk, men det kändes som att det kunde räcka. Pasi började bli lite kall också.
Väl uppe hade det tunnat ut rejält med dykare. Vi kastade i oss lite glögg och gav oss iväg hemåt för att förbereda nyårsfirandet.