Namn: Lösen:

Dyk nr: 50, Hållsta Grusgrop


DYKARE :
PARKAMRAT :
DATUM :
2009-05-09
MAXDJUP :
4 meter
DYKTID :
20 minuter
VATTENTEMP :
13 grader
SIKT :
1-2 meter
VISAD :
408 ggr

RD-kursdyk 1Fick öva på att hjälpa/rädda:
Trött dykare: bogsering in till land
Panikslagen dykare: Avhjälpa problem, flythjälp, lugna, bogsera in till land
Sökning efter saknad dykare: sökning i U-mönster från land, upptagning av medvetslös dykar till ytan samt bogsering in till land medan utrustningen togs av och mun mot mun-metoden ges.
upptag ur vattnet av medvetslös dykare på grunt och djupt vatten.