Namn: Lösen:

Dyk nr: 11, Boviken


DYKARE :
PARKAMRAT :
Lennart Quick  
DATUM :
2001-12-30
MAXDJUP :
11,3 meter
DYKTID :
29 minuter

Lätt blåsigt på ytan men nästan inte alls strömt under vattenytan.
Det fanns en del maneter (rödbränn-, blåbränn- och öronmanet.) i viken.
Längre ut från viken blev det snabbt djupare och ju längre ut man gick ju oregelbundnare blev bottnen (kunde skillja flera meter).
Som vanligt såg vi många Stensnultror men ovanligt få Sjöstjärnor. Vi såg också en tångsnälla (som låg på bottnen!), en tejstefisk, två termitkräftor och en gigantisk strandkrabba. Senare innan vi vände om för att komma in i viken för att komma upp ur vattnet såg vi några få dödmanshand.
Det var sandbotten hela vägen med skal från musslor (blåmussla mm.) och snäckor.
PS. Lennart såg en större fisk som han inte kunde identifiera. Kan ha varit en Bergsgylta pga sin storlek och färg.