Namn: Lösen:

Dyk nr: 89, Björkviks brygga


DYKARE :
PARKAMRAT :
DATUM :
2016-12-31
MAXDJUP :
19,8 meter
DYKTID :
40 minuter
VATTENTEMP :
4 grader
SIKT :
5 meter
VISAD :
262 ggr

Årets sista dyk.
Med Anna, Micke och Mattias.
Jag och Anna var sist på plats i vårt gäng, långt från sist totalt, totalt 50+ dykare i vattnet.

Annas torrdräktsslang låg fint hemma på hyllan, så hon dök med slang endast till dräkten, ingen till BCDn, vilket skapade lite bekymmer i början.
Annas dator havererade också p.g.a. dåligt batteri i början av dyket, vilket gav henne lite osäkerhet rent instrumentellt.

Micke ledde dyket och Matte testade sin filmrigg. Efter ett tag så övergick både jag och Matte till att agera avvägningskompensatorer till Anna, som p.g.a. havererad dator inte hade koll på djupet och reglerade dräktgasen lite sent.

Bröt ytan efter 40 minuter, torra - även Annas händer (!).

Tack 2016 för 76 dyk, och totalt 89 dyk.

Gott Nytt År!

Parkamraters loggar:
Mikael Wagner - Björkviksbrygga, Ingarö, Sverige