Namn: Lösen:

Dyk nr: 196, Stora Lund, Vättern


DYKARE :
PARKAMRAT :
DATUM :
2017-05-18
MAXDJUP :
23,2 meter
DYKTID :
69 minuter
VATTENTEMP :
5 grader
SIKT :
6-8 meter
VISAD :
34 ggr
ytintervall:1h 1min
vikt: 3kg v-vikt
flaskor: D12/232, 80cf, 80cf, 40cf
gas: luft, luft, EAN50, oxygen
start: 150bar, 90bar 200bar,160bar
slut: 50bar, 90bar, 200bar, 160bar
lufttemp: 24grader
vattentemp botten: 5grader
vattentemp ytan: 6grader
vatten: sött
dräkt: torr
förhållanden/väder: strålande sol o skit varmt

fota mer me mickey o tränade lite men 21an vägde bly så de gick skit på uppgnigen på linan men bra träning

Parkamraters loggar:
Jesper Rydström - Stora Lund
Jesper Rydström - Stora Lund