Namn: Lösen:

Dyk nr: 124, Smögen / Likskär


DYKARE :
PARKAMRAT :
Mange Vincentsson  
DATUM :
2003-04-17
MAXDJUP :
24,4 meter
DYKTID :
51 minuter

Naturdyk. Såg en stor sjurygg som låg på ägg?
Drygt 7 meter djupt och den låg kvar hela tiden
vi studerade den. ( minst 10 minuter! ). Frös, men
trots det ett långt dyk.

TD + 8 kg + lampa, medeldjup 12,5 m, sikt ca 10 m, + 7 grader
slut 90 bar