Namn: Lösen:

Dyk nr: 128, Värmdö, Lillsved


DYKARE :
PARKAMRAT :
Peter Hansen / Kimmo Telkkälä  
DATUM :
2003-06-29
MAXDJUP :
17,4 meter
DYKTID :
37 minuter
VATTENTEMP :
7 grader
SIKT :
2 meter

Vraket Harm

Sikt 0.5 - 2 m.
Urusla förhållander då vi kom efter dykbrigader med dykare från minst tre olika gäng som gärna dök flera gånger.

PH & KT bildade par och så lirade jag & PH som tidigare.
Min dräktslang lossnade under nedstigningsfasen. Kändes lite märkligt då jag först trodde att det blivit luftstopp i förstasteget. Då felkällan detekterats samt insett att jag ej enkelt hittar slangenkopplingen bad jag min buddy fixa kopplingen till dräktinflatorn. Sånt kan hända trots rigorös parkontroll. Bra att ha dykpartner att be om hjälp på sex meters djup.