Namn: Lösen:

Dyk nr: 134, Dolmsundet, Hitra, Norge


DYKARE :
PARKAMRAT :
DATUM :
2003-10-05
MAXDJUP :
33,5 meter
DYKTID :
26 minuter
VATTENTEMP :
11 grader
SIKT :
8 meter

Följde kättingen från bryggan och fortatte lite till höger efter en liten stenmur. Gick ut och kom på vrakets babordssida. Följde denna fram till fören och gick upp till däcket. Styrde akterut och simmade över en vinsch och lastluckor innan vi kom till överbyggnaden. Kikade in genom en dörr och fortsatte sedan efter stybordssidan ner till rodret. Avslutade med ett lite extra långt säkerhetsstopp.

Parkamraters loggar:
Dan Isaksson - Dolmsundet, Hitra, Norge