Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Magnus Bergenkull


Loggade dyk: 24
Total dyktid:14 tim 41 min
Medeltid:36,7 minuter
Medeldjup:17,5 meter


Antal dyk och dyktid per år
2016 :  2 (1:28)
2015 :  0 (0:0)
2014 :  0 (0:0)
2013 :  0 (0:0)
2012 :  2 (1:26)
2011 :  2 (1:26)
2010 :  0 (0:0)
2009 :  2 (1:12)
2008 :  4 (2:33)
2007 :  5 (2:50)
2006 :  0 (0:0)
2005 :  1 (0:44)
2004 :  3 (1:25)
2003 :  1 (0:32)
2002 :  0 (0:0)
2001 :  0 (0:0)
2000 :  0 (0:0)
1999 :  0 (0:0)
1998 :  0 (0:0)
1997 :  0 (0:0)
1996 :  0 (0:0)
1995 :  0 (0:0)
1994 :  0 (0:0)
1993 :  0 (0:0)
1992 :  0 (0:0)
1991 :  2 (1:05)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 5 till 31,1 meter.
0-5m  0
5-10m  3
10-15m  2
15-20m  11
20-25m  6
25-30m  1
30-35m  1

Typ av dyk
 2 Ej angivet
 21 (12:50) Naturdyk
 1 (0:25) Vrakdyk

Andningsgas
 2 Ej angivet
 22 Luft
 0 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 2 Ej angivet
 7 Land
 15 Båt

Kursdyk
 5

Nattdyk
 1

Foto & Video
 0 Foto
 0 Video