Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Gabriel Sperens


Loggade dyk: 7
Total dyktid:3 tim 36 min
Medeltid:30,9 minuter
Medeldjup:7,2 meter


Antal dyk och dyktid per år
2007 :  1 (0:40)
2006 :  6 (2:56)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 4 till 13 meter.
0-5m  2
5-10m  3
10-15m  2

Typ av dyk
 7 (3:36) Naturdyk

Andningsgas
 7 Luft
 0 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 7 Land
 0 Båt

Kursdyk
 6

Foto & Video
 0 Foto
 0 Video