Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Anna Nore


Loggade dyk: 26
Total dyktid:15 tim 39 min
Medeltid:36,1 minuter
Medeldjup:12,4 meter


Antal dyk och dyktid per år
2006 :  2 (1:14)
2005 :  24 (14:25)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 5 till 36,6 meter.
0-5m  0
5-10m  15
10-15m  4
15-20m  2
20-25m  0
25-30m  3
30-35m  1
35-40m  1

Typ av dyk
 24 Ej angivet
 1 (0:32) Vrakdyk
 1 (0:42) Grottdyk

Andningsgas
 24 Ej angivet
 2 Luft
 0 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 24 Ej angivet
 0 Land
 2 Båt

Foto & Video
 1 Foto
 0 Video