Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Pierre Lundqvist


Loggade dyk: 20
Total dyktid:10 tim 37 min
Medeltid:31,8 minuter
Medeldjup:12,1 meter


Antal dyk och dyktid per år
2007 :  13 (6:57)
2006 :  7 (3:40)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 5,0 till 22,4 meter.
0-5m  0
5-10m  8
10-15m  7
15-20m  4
20-25m  1

Typ av dyk
 16 (8:26) Naturdyk
 4 (2:11) Vrakdyk

Andningsgas
 20 Luft
 0 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 15 Land
 5 Båt

Kursdyk
 9

Nattdyk
 1

Foto & Video
 5 Foto
 0 Video