Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Joakim Lax


Loggade dyk: 547
Total dyktid:407 tim 58 min
Medeltid:44,7 minuter
Medeldjup:20,4 meter


Antal dyk och dyktid per år
2021 :  7 (5:20)
2020 :  53 (47:24)
2019 :  60 (45:35)
2018 :  63 (53:41)
2017 :  68 (47:47)
2016 :  58 (48:26)
2015 :  49 (36:20)
2014 :  22 (17:17)
2013 :  13 (8:54)
2012 :  8 (5:34)
2011 :  19 (18:06)
2010 :  22 (12:32)
2009 :  42 (24:23)
2008 :  31 (20:10)
2007 :  26 (13:58)
2006 :  6 (2:31)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 1 till 150 meter.
0-5m  10
5-10m  40
10-15m  118
15-20m  115
20-25m  87
25-30m  62
30-35m  81
35-40m  31
40-45m  2
45-50m  0
50-55m  0
55-60m  0
60-65m  0
65-70m  0
70-75m  0
75-80m  0
80-85m  0
85-90m  0
90-95m  0
95-100m  0
100-105m  0
105-110m  0
110-115m  0
115-120m  0
120-125m  0
125-130m  0
130-135m  0
135-140m  0
140-145m  0
145-150m  0
150-155m  1

Typ av dyk
 104 Ej angivet
 230 (165:40) Naturdyk
 157 (119:01) Vrakdyk
 1 (0:5) Isdyk
 52 (40:05) Gruvor / brott
 3 (0:51) Grottdyk

Andningsgas
 106 Ej angivet
 262 Luft
 179 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 108 Ej angivet
 363 Land
 76 Båt

Kursdyk
 25

Nattdyk
 4

Foto & Video
 0 Foto
 0 Video