Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Christer Rutgersson


Loggade dyk: 20
Total dyktid:10 tim 30 min
Medeltid:31,5 minuter
Medeldjup:12,7 meter


Antal dyk och dyktid per år
2002 :  7 (3:19)
2001 :  13 (7:11)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 4,5 till 23,2 meter.
0-5m  1
5-10m  6
10-15m  6
15-20m  6
20-25m  1

Typ av dyk
 20 Ej angivet

Andningsgas
 20 Ej angivet
 0 Luft
 0 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 20 Ej angivet
 0 Land
 0 Båt

Foto & Video
 0 Foto
 0 Video