Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Peter Helperin


Loggade dyk: 136
Total dyktid:95 tim 35 min
Medeltid:42,2 minuter
Medeldjup:15,8 meter


Antal dyk och dyktid per år
2021 :  1 (0:30)
2020 :  15 (11:56)
2019 :  5 (3:35)
2018 :  11 (7:20)
2017 :  0 (0:0)
2016 :  5 (3:53)
2015 :  5 (3:34)
2014 :  16 (9:09)
2013 :  14 (9:16)
2012 :  19 (15:52)
2011 :  13 (8:10)
2010 :  11 (8:04)
2009 :  6 (2:54)
2008 :  0 (0:0)
2007 :  0 (0:0)
2006 :  0 (0:0)
2005 :  11 (8:37)
2004 :  0 (0:0)
2003 :  0 (0:0)
2002 :  0 (0:0)
2001 :  0 (0:0)
2000 :  0 (0:0)
1999 :  0 (0:0)
1998 :  4 (2:45)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 3,4 till 40,2 meter.
0-5m  5
5-10m  19
10-15m  51
15-20m  32
20-25m  14
25-30m  3
30-35m  7
35-40m  4
40-45m  1

Typ av dyk
 6 Ej angivet
 128 (90:47) Naturdyk
 2 (0:57) Vrakdyk

Andningsgas
 5 Ej angivet
 125 Luft
 6 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 4 Ej angivet
 102 Land
 30 Båt

Kursdyk
 11

Nattdyk
 3

Foto & Video
 24 Foto
 15 Video