Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Oscar Sjöö


Loggade dyk: 309 ( Varav 51 icke privata )
Total dyktid:217 tim 35 min
Medeltid:42,2 minuter
Medeldjup:22,6 meter


Antal dyk och dyktid per år
2019 :  15 (10:17)
2018 :  85 (61:46)
2017 :  64 (44:21)
2016 :  63 (46:42)
2015 :  26 (16:45)
2014 :  8 (5:38)
2013 :  29 (20:09)
2012 :  7 (3:44)
2011 :  0 (0:0)
2010 :  12 (8:13)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 2 till 37 meter.
0-5m  8
5-10m  16
10-15m  18
15-20m  41
20-25m  82
25-30m  90
30-35m  52
35-40m  2

Typ av dyk
 2 Ej angivet
 285 (201:31) Naturdyk
 21 (14:34) Vrakdyk
 1 (0:10) Isdyk

Andningsgas
 294 Luft
 15 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 187 Land
 122 Båt

Kursdyk
 13

Nattdyk
 34

Foto & Video
 68 Foto
 5 Video