Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Tiina Aalto


Loggade dyk: 3
Total dyktid:2 tim 9 min
Medeltid:43 minuter
Medeldjup:5,1 meter


Antal dyk och dyktid per år
2003 :  1 (0:22)
2002 :  2 (1:47)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 0 till 12,4 meter.
0-5m  2
5-10m  0
10-15m  1

Typ av dyk
 3 Ej angivet

Andningsgas
 3 Ej angivet
 0 Luft
 0 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 3 Ej angivet
 0 Land
 0 Båt

Foto & Video
 0 Foto
 0 Video