Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Fredrik Petersen


Loggade dyk: 2
Total dyktid:2 tim 26 min
Medeltid:73 minuter
Medeldjup:28 meter


Antal dyk och dyktid per år
2001 :  1 (1:10)
2000 :  1 (1:16)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 26 till 30 meter.
0-5m  0
5-10m  0
10-15m  0
15-20m  0
20-25m  0
25-30m  1
30-35m  1

Typ av dyk
 2 Ej angivet

Andningsgas
 2 Ej angivet
 0 Luft
 0 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 2 Ej angivet
 0 Land
 0 Båt

Foto & Video
 0 Foto
 0 Video