Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Morgan Aronsson


Loggade dyk: 47
Total dyktid:36 tim 54 min
Medeltid:47,1 minuter
Medeldjup:12,1 meter


Antal dyk och dyktid per år
1997 :  1 (0:48)
1996 :  11 (6:17)
1995 :  3 (3:30)
1994 :  17 (13:32)
1993 :  2 (1:50)
1992 :  2 (2:40)
1991 :  2 (1:37)
1990 :  0 (0:0)
1989 :  0 (0:0)
1988 :  9 (6:40)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 3 till 23 meter.
0-5m  1
5-10m  15
10-15m  12
15-20m  13
20-25m  6

Typ av dyk
 47 Ej angivet

Andningsgas
 47 Ej angivet
 0 Luft
 0 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 47 Ej angivet
 0 Land
 0 Båt

Foto & Video
 0 Foto
 0 Video