Namn: Lösen:
Alla artiklar om

Forskning

Utbildning av forskningsdykare i Finland återupptas

2021-10-31
Utbildning av forskningsdykare i Finland återupptas

Tvärminnes zoologiska station som tillhör Helsingfors universitet i Hangö har stora planer på att bli den ledande utbildningsaktören inom forskningsdykning ..»

Taggar: Marinbiologi | Marinarkeologi | Forskning | Dykkurser

Projekt

2021-02-10
Projekt "Återskapa Östersjöns livskraft" igång!

Världsnaturfonden WWF, tillsammans med 5 lokala partners spridda över Sverige, sätter nu igång projektet som ska engagera både barn som vuxna för Östersjön! — ..»

Taggar: Östersjön | Marinbiologi | Forskning

Superkavitation möjlighet för uv-farkoster

2014-09-05
Superkavitation möjlighet för uv-farkoster

South China Morning Post (SCMP) skriver om ett genombrott för undervattensforskningen, där Harbin Institute of Technology har nått framgång genom att ..»

Taggar: Ubåt | Teknik | Forskning
2013-10-27
Internet under vattnet

Forskare håller på att utveckla ett kommunikationsprotokoll för undervattensbruk. Syftet är att standardisera undervattenskommunikation genom ljudvågor, ..»

Taggar: Tsunami | Teknik | Forskning

Sensationella framgångar för SSF Expedition Bjurälven

2013-04-02
Sensationella framgångar för SSF Expedition Bjurälven

Under den årliga dykexpeditionen till Bjurälven i Strömsunds kommun i Sveriges Speleologförbunds regi har ett tjugotal expeditionsmedlemmar under åtta ..»

Taggar: Grottdykning | Forskning | Bjurälven

SAMBAH-projektet halvvägs

2013-03-02
SAMBAH-projektet halvvägs

Projektet SAMBAH som räknar tumlare i Östersjön närmar sig sitt slut. I maj-juni i år skall de bojar som tidigare lagts ut tas upp och informationen skall ..»

Taggar: Östersjön | Marinbiologi | Forskning

Läkemedelsrester påverkar fiskar

2013-02-23
Läkemedelsrester påverkar fiskar

Forskare från det svenska forskningsprogrammet Mistrapharma har publicerat en rapport som visar att fiskar påverkas av medicinrester i avloppsvattnet. ..»

Taggar: Marinbiologi | Forskning | Fiske

Bottendöden i Östersjön fortsätter

2013-02-21
Bottendöden i Östersjön fortsätter

Nya rön visar att de syrefattiga bottnarna breder ut sig ännu mer. Jämförelser mellan 2011 och 2012 visar på klar ökning av andelen bottenyta i Östersjön ..»

Taggar: Östersjön | Miljö | Marinbiologi | Forskning | Fiske | Alger

Nytt medel mot påväxt på båtar

2011-10-22
Nytt medel mot påväxt på båtar

Det är forskare vid Göteborgs Universitet som tagit fram ett nytt skydd mot havstulpaner. Det nya medlet är resultat av insikt i havstulpanernas livscykel, ..»

Taggar: Teknik | Miljö | Forskning

Sjöborren ser med hela kroppen

2011-06-28
Sjöborren ser med hela kroppen

Forskare vid institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet har undersökt sjöborre av arten California purple sea urchin (Strongylocentrotus ..»

Taggar: Marinbiologi | Forskning

Pump syresätten botten i Lännerstasundet

2011-06-25
Pump syresätten botten i Lännerstasundet

I Lännerstasundet utanför Stockholm så har man installerat en pump som skall pumpa ner syrerikt ytvatten till botten i ett försök att motverka övergödningen ..»

Taggar: Östersjön | Miljö | Marinbiologi | Forskning | Alger

Braxfiske skall minska övergödningen

2011-06-25
Braxfiske skall minska övergödningen

Östhammarfjärden i Roslagen är en trång havsvik och bedöms som en av de mest övergödda områdena i norra Östersjön. Just nu pågår ett forskningsprojekt ..»

Taggar: Östersjön | Marinbiologi | Forskning | Fiske

Robot för dykning till 6000 m

2010-11-03
Robot för dykning till 6000 m

Forskare vid olika tyska Fraunhoferinstitutet hjälps nu åt med att utveckla en dykrobot som skall kunna göra självständiga dykningar ner till 6000 m utan ..»

Taggar: Teknik | ROV | Forskning

Blåmusslor blir rostskydd

2010-09-08
Blåmusslor blir rostskydd

När blåmusslan (Mytilus edulis) fäster sig på sitt underlag, så använder det ett speciellt protein för att skapa ett mycket hårt klister. Man kallar ..»

Taggar: Musslor | Marinbiologi | Forskning

Största globala havsinventeringen

2010-08-04
Största globala havsinventeringen

När 360 forskare från hela världen inom kort summerar tio års inventering beräknas de ha räknat ihop över 230 000 marina arter i alla världens hav. Havsinventeringen ..»

Taggar: Marinbiologi | Forskning

NASA tränar astronauter på havsbotten

2010-05-10
NASA tränar astronauter på havsbotten

Precis som rymden är havet en främmande plats där det är svårt för människan att överleva. Det utnyttjar NASA för att kunna träna sina anställda. I ..»

Taggar: Forskning

Asfaltsvulkaner i havet

2010-05-02
Asfaltsvulkaner i havet

Det var för 2007 som man började undersöka dessa undervattens vulkaner genom dykningar med miniubåten Alvin. Det har nu visat sig att vulkanerna är 30-40 ..»

Taggar: Oceanografi | Forskning

Nya livsformer upptäckta utanför Sydamerika

2010-04-20
Nya livsformer upptäckta utanför Sydamerika

Projektet Census of Marine Life har undersökt havet utanför Sydamerika och upptäckt en enorm matta som täcker 130 000 km² bestående av tidigare ..»

Taggar: Marinbiologi | Forskning

Världens djupaste vulkan

2010-04-17
Världens djupaste vulkan

Under undersökning av en vulkanisk spricka kallad Cayman Trough, så har brittiska forskare från National Oceanographic Centre ombord på forskningsfartyget ..»

Taggar: ROV | Miljö | Forskning

SOLO-TEC: Autonom och självförsörjande UV-robot

2010-04-08
SOLO-TEC: Autonom och självförsörjande UV-robot

NASA, US Navy och forskare vid University of California har tillsammans tagit fram en robot som är helt oberoende av energipåfyllnad, utan helt och hållet ..»

Taggar: Ubåt | Teknik | Miljö | Forskning

Lagra vindenergi på havsbotten 500 m ner

2010-03-29
Lagra vindenergi på havsbotten 500 m ner

I Sverige är alla planer på stora vindkraftverk till havs förnärvarande skrinlagda, men i omvärlden pågår stora projekt. Ett av problemen har dock varit ..»

Taggar: Forskning | Exploatering

Forskare får minatyrbåt i kopparnät att flyta

2010-02-16
Forskare får minatyrbåt i kopparnät att flyta

Kinesiska forskare har lyckats med konststycket att bygga en minityrbåt av ett finmaskigt nät i koppar, man kan alltså se igenom, men vattnet läcker alltså ..»

Taggar: Forskning

EU-projekt för vrakskydd

2009-12-23
EU-projekt för vrakskydd

På inititativ av Charlotte Gjelstrup Björdal på forskningsinstitutet SP Trätek (Stockholm) så söktes EU-medel för ett projekt att utreda hur man kan skydda ..»

Taggar: Vrakskydd | Skeppsmask | Marinbiologi | Marinarkeologi | Forskning

Bläckfisken forskarna inte trodde fanns

2009-11-25
Bläckfisken forskarna inte trodde fanns

http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article6174956.ab Källa: aftonbladet.se..»

Taggar: Marinbiologi | Forskning

EON stöttar Ocean Harvestings vågenergi

2009-11-20
EON stöttar Ocean Harvestings vågenergi

Ocean Harvesting har en teknisk lösning för hur man skall utvinna energi ut vågor utan att strömtillverkningen går i vågor, precis som vattnet. För att ..»

Taggar: Teknik | Forskning | Exploatering

Vågdriven syrepump ska syresätta Östersjöns bottnar

2009-11-19
Vågdriven syrepump ska syresätta Östersjöns bottnar

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för ..»

Taggar: Östersjön | Marinbiologi | Forskning | Alger

Svårt mäta havens volym

2009-11-17
Svårt mäta havens volym

För att öka förståelsen för havets inverkan på klimatet, och därmed kunna göra bättre tolkningar och prognoser, så är det viktigt att kunna mäta hur mycket ..»

Taggar: Forskning

Den svenska undervattensdraken Deep Green

2009-10-23
Den svenska undervattensdraken Deep Green

Konstruktionen bygger på en drakliknande konstruktion som sitter fäst i botten med en lina, och som genom vattenströmmar gör drakliknande rörelser i vattnet. ..»

Taggar: Forskning | Exploatering
2009-10-23
Vindkraft dödar inte Östersjöns bottnar

En fyrårig utredning har nu visat att vindkraftparkerna i södra Östersjön (som exempelvis Lillgrund och Kriegers Flak) endast kan påverka salthalten i ..»

Taggar: Östersjön | Miljö | Forskning | Exploatering

Ny stor fiskart upptäckt utanför Brasilien

2009-09-22
Ny stor fiskart upptäckt utanför Brasilien

Organisationen TAMAR som jobbar för att skydda sköldpaddor, upptäckte en död fisk i vattnetn utanför Bahia i Brasilien. Fisken har en lång svans, är ..»

Taggar: Marinbiologi | Forskning

Korallernas död får en prislapp

2009-09-07
Korallernas död får en prislapp

Som ett led i att försöka rädda bland annat koreller som dör på grund av ett varmare havsvatten, så har forskarna försök sätta en prislapp på vad som ..»

Taggar: Miljö | Marinbiologi | Koraller | Koralldöd | Forskning

Ögonkoraller har planterats ut på ett rev i blivande nationalparken Kosterhavet

2009-09-02
Ögonkoraller har planterats ut på ett rev i blivande nationalparken Kosterhavet

– Ett sätt att snabba på en återhämtning som annars kan ta hundratals år, säger Tomas Lundälv, marinbiolog på Tjärnö och bosatt utanför Grebbestad. Försöket ..»

Taggar: Marinbiologi | Koraller | Koralldöd | Forskning

Sensationellt fynd av Göteborgsforskare

2009-08-22
Sensationellt fynd av Göteborgsforskare

Den sensationella upptäcktes gjordes på flera tusen meters djup i Stilla havet. Forskarna fick vänta några timmar innan undervattensfarkosten nådde upp ..»

Taggar: Forskning

Undervattensrobot återvände efter lyckat uppdrag

2009-04-22
Undervattensrobot återvände efter lyckat uppdrag

Forskare firar det första lyckade uppdraget med en fjärrstyrd undervattensrobot som ska övervaka och samla data om de Australiensiska strömmarna. Roboten ..»

Taggar: Forskning

Aggressiva rödingar i grotta specialstuderas

2009-02-26
Aggressiva rödingar i grotta specialstuderas

Länsstyrelsen har behandlat en ansökan från Lantbruksuniversitetet där forskare fått dispens för att fiska ett begränsat antal av rödingarna i forskningssyfte. Dykarna ..»

Taggar: Marinbiologi | Grottdykning | Forskning | Bjurälven
2009-02-24
En femtedel av havens koraller döda

Den dystra rapporten påvisar att om dagens omfattande koldioxidutsläpp fortsätter så kan stora delar av de återstående korallreven vara utdöda inom 20-40 ..»

Taggar: Miljö | Koraller | Koralldöd | Forskning

Dykare fortsätter utforska grottorna i Bjurälven

2009-01-29
Dykare fortsätter utforska grottorna i Bjurälven

Cirka 150 meter utforskades förra året när en expedition med dykare gjorde nedstigningar i underjorden, genom den så kallade Dolinsjön vid Bjurälvens ..»

Taggar: Grottdykning | Forskning | Bjurälven
2009-01-11
Forska på Vrak

Forskargruppen Marin miljöteknik söker en ny doktorand med inriktningen "Miljöeffekter av oljeläckage från skeppsvrak". Forskningen är biologisk och inriktar ..»

Taggar: Miljö | Forskning
2008-12-09
Vrak - inte enbart till dykares förnöjelse...

Totalt 16,8 miljoner gick i år till Chalmers av de 399 som Formas delade ut inom hållbar utveckling. Ett av dem handlar om havsmiljö och vraksanering. Ida-Maja ..»

Taggar: Miljö | Forskning | Chalmers Dykarklubb
2008-11-18
Svenskar - hot mot korallreven

Världsnaturfonden (WWF) startar nu kampanjen Etanoluppropet. Organisationen gillar etanol – men bara om den produceras hållbart. WWF oroas av det svenska ..»

Taggar: Marinbiologi | Koraller | Koralldöd | Forskning
2008-10-29
Sydafrika karterar korallrev

Korallrevsprogrammet uppmuntrar enskilda att skicka in bilder av korallrev, algbottnar och skeppsvrak. Gensvaret uppges dock ha varit ganska dåligt, då ..»

Taggar: Marinbiologi | Koraller | Forskning

Forskare dyker efter medeltida skeppsvrak och störtade krigsplan

2008-04-18
Forskare dyker efter medeltida skeppsvrak och störtade krigsplan

Det är Kustbevakningen, Malmö museer, Länsstyrelsen i Skåne och Lunds Tekniska Högskola som initierat och samordnar projektet. Utöver intresse av att ..»

Taggar: Vrakfynd | Forskning | Flygplansvrak

Korallreven kan överleva trots klimatförändringar

2008-02-12
Korallreven kan överleva trots klimatförändringar

Det är en sällsynt hoppfull nyhet för dessa viktiga ekosystem, anser Joan Kleypas som är en av forskarna. Korallreven i det studerade området har endast ..»

Taggar: Marinbiologi | Koraller | Koralldöd | Forskning

Forskare varnar för gigantiska sopberg i Stilla havet

2008-02-07
Forskare varnar för gigantiska sopberg i Stilla havet

Området är välkänt av sjöfarare, som länge undvikit det det eftersom man riskerar att segla in i allehanda bråte och vrakspillror som dragits samman av ..»

Taggar: Forskning

Solskyddskräm bleker koraller

2008-01-30
Solskyddskräm bleker koraller

Italienska forskare gjorde ett försök med koraller som las i havsvatten med tio miljondelar solkräm och inom fyra dagar hade korallerna blekts. Det var ..»

Taggar: Marinbiologi | Koraller | Koralldöd | Forskning

Studie: Fisken i haven slut 2048

2006-11-06
Studie: Fisken i haven slut 2048

Fortsätter vi som nu kommer världshaven redan år 2048 att vara tömda på alla de arter av fisk och skaldjur som vi äter i dag, konstaterar en internationell ..»

Taggar: Forskning | Fiske
2002-06-13
Gigantiskt korallrev funnet utanför Lofoten

Norska havsforskningsinstitutet har funnit och kartlaggt det som visat sig vara det hittils största djupvattenskorallrevet. Revet som nu är uppmätt och ..»

Taggar: Marinbiologi | Koraller | Forskning