Namn: Lösen:

Undersökning av Halcyon RB80 efter dykolycka i sala silvergruva

Publicerad den 11 september 2008  (Läst 4 901 gånger.)





Vidstående rapport beskriver undersökningen av en Halcyon RB80 halvsluten dykapparat i samband med en dykeriolycka i Sala silvergruva i januari 2007. Testerna är utförda vid Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum (DNC) i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), som en del i arbetet med att ta fram och testa metoder för att kunna genomföra haveriutredningar vid olyckor i samband med den här typen av avancerad dykning.

Vid olyckstillfället gasförsörjdes apparaten med en trimix innehållande 31% syrgas. Dyket varade i 105 minuter på 30 meters djup och resulterade i svåra neurologiska symptom hos dykaren. Dykapparaten har undersökts med avseende på koldioxidabsorberns förmåga att avlägsna koldioxid från andningskretsen, andningsprestanda samt skillnaden i syrgasfraktion mellan gasförrådet och andningskretsen, d.v.s. den gasblandning som dykaren faktiskt andas.

Slutsatserna av utredningen blev följande:
Dykapparaten bedöms fungera felfritt. Det finns inget som talar för att någon teknisk
felfunktion har föranlett olyckan. Följande kan dock konstateras:

• Dyket har genomförts till ett större djup än vad som planerats. Dykplaneringen är baserad på 27 meters medelexpositionsdjup, när det faktiska medelexpositionsdjupet har varit 29 meter.

• Syrgasfraktionen i den flaska som gasförsörjde återandningsapparaten under större delen av dyket har varit något lägre än vad som användes i dykplaneringen.
Dykplaneringen är baserad på att apparaten gasförsörjs med 32% syrgas. Gasanalysen visar dock att syrgasfraktionen i flaskan var 31%.

• Gassammansättningen i andningskretsen skiljer sig från vad som erhålls efter beräkning i enlighet med vad som angavs på tillverkarens hemsida vid det aktuella tillfället. Simuleringar visar att syrgasfraktionen kan ha varit så låg som 21%, men bör ha legat omkring 24% under större delen av dyket, vilket skiljer avsevärt från de 30% som användes vid dykplaneringen.
Detta sammantaget har sannolikt lett till för korta och/eller för få etappstopp under uppstigningen, vilket resulterar i dekompressionssjuka till följd av gasövermättnad. Vår bedömning är att felaktigheter i informationsmaterialet tillhörande denna apparat föranlett denna allvarliga dykolycka.

Ladda hem hela undersökningen här:
https://www.dykarna.nu/files/olyckor_och_utredningar/olycksrapport_sala_rb80.pdf



Denna artikel diskuteras i
forumet

Relaterade artiklar
Media uppmärksammar rapporten för RB80-olyckan
Dykolycka i Sala silvergruva
Sala Silvergruva öppnas för dykning.

Taggar:  Sala silvergruva Rebreather Haverirapporter Halcyon Gruvdykning Dykolycka
Micke Tilja
Micke Tilja

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter
2008-09-10
Limhamn får trappa
Det var under nyårsdyket 07/08 idén kläcktes med trappan berättar Eric Linders som är en av initiativtagarna till trappan. Efter ett antal påringningar ..»

Dykare förlorade rättstvist mot Norge

2008-09-09
Dykare förlorade rättstvist mot Norge
De 18 dykarna och en änka efter ytterligare en dykare hade krävt skadestånd och kostnadsfri läkarbehandling för närmare 300 miljoner svenska kronor. Ytterligare ..»
2008-09-09
Oljeutsläpp öster om Fårö
Utsläppet täckte ett område på 1,1 kvadratkilometer. Nu ska kustbevakningen undersöka vilka fartyg som passerat området vid tiden för oljeutsläppet...»

Champagne från vrak säljs dyrt på hotell

2008-09-09
Champagne från vrak säljs dyrt på hotell
Champagne fiskades upp från vraket av det svenska fraktskeppet Jönköping. Skeppet var lastat med vin, champagne och konjak, och var på väg till Ryssland ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »