Namn: Lösen:

Karin Markides vill inrätta fond för vraksanering

Publicerad den 18 november 2007  (Läst 2 412 gånger.)

Pressmeddelande

- Det finns en oerhörd kompetens inom riskvärdering, simulering och saneringsteknik vilken direkt skulle kunna användas och uppmärksammas internationellt. Chalmers ser vraken som en möjlighet att utveckla svenskt miljöteknikkunnande. Den samlade kompetensen inom den marina sektorn är stor, och här är Göteborg dominerande i Sverige, säger hon.

- En målsättning är att etablera ett internationellt forsknings- och utbildningscentrum i Göteborg tillsammans med flera svenska universitet och högskolor, säger Karin Markides.

I veckan meddelade miljöminister Andreas Carlgren att regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utreda vem som har rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2008. Karin Markides hoppas att ansvarsfrågan ska lösas genom detta politiska beslut.

Chalmers har tillsammans med Preem, Stena Bulk och Länsstyrelsen Västra Götaland genomfört en förstudie över förutsättningarna att genomföra sanering av skeppsvrak längs Sveriges kuster. I den finns en detaljerad studie av S/S Skytteren, som är ett av de största kända oljeläckande vraken i Skagerrak. I studien finns även en detaljerad utredning av ansvarsfrågan. Resultatet visar att det kommer att bli mycket kostsamt att ta hand om vraket med dagens teknik - mellan 100 och 250 miljoner kronor. Uppskattningen baseras på en förfrågan bland internationella företag som genomför sådana uppdrag.

- Chalmers åsikt är att det rimligtvis kan utvecklas bättre undersöknings- och saneringsmetoder än idag, vilket ska kunna reducera kostnaderna ordentligt. Vi vill också påpeka att detta är en stor internationell fråga. Det finns 10 000 läckande vrak i världen, hälften av dem är från andra världskriget och 50 procent av dessa återfinns i nordatlanten, säger Karin Markides.

- Genom förstudien har vi nu fått insikten att vi bör och kan utveckla en ny systemanalytisk arbetsgång för riskbedömning av de miljöfarliga vrak som ligger längs det svenska kusten, säger Greg Morrison, professor i Bygg och miljöteknik vid Chalmers.

- Vid det maritima kompetenscentrumet Lighthouse pågår idag forskningsprojekt inom områdena säkerhet, miljö, human factors, fartygskonstruktion och sjörätt. Forskning som på sikt bidrar till att förebygga olyckor och därmed uppkomsten av nya vrak, säger Anders Marby, föreståndare för Lighthouse.

Förstudien om vraksaneringen är utförd av Ida-Maja Hassellöv vid Chalmers industriteknik. Den presenterades på en presskonferens på Sjöfartsmuseet i Göteborg den 8 november.

Mer information:
Greg Morrison, greg.morrison@chalmers.se, tel: 031 772 19 37

Förstudien om vraksanering finns i sin helhet på
http://www.ags.chalmers.se

Lighthouse
Lighthouse är ett centrum för nordisk sjöfartskompetens med säte i Göteborg. Lighthouse är ett samarbete mellan Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg och Sveriges Redarförening.

Källa: http://chalmersnyheter.chalmers.se:80/Article.jsp?article=10262Taggar:  Miljö Chalmers Dykarklubb
Micke Tilja
Micke Tilja

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter
2007-11-15
Örört 1600-talsskepp funnet i östersjön
Alla känner till regalskeppet Vasa. Det världsberömda fartyget som förliste på sin jungfruresa 1628. Men Vasa är inte unik. I Östersjön finns tiotusentals ..»

Vraket av en P-38 Lightning hittat i Storbritannien

2007-11-14
Vraket av en P-38 Lightning hittat i Storbritannien
Fyndet har väckt stort intresse i flygkretsar i såväl Storbritannien som USA, eftersom antalet bevarade exemplar av detta välkända amerikanska plan är ..»

Dykare undersöker Birkas hamn

2007-11-14
Dykare undersöker Birkas hamn
Statens maritima museer har under flera år genomfört arkeologiska undersökningar under vattnet vid Birka, på Björkö i Mälaren. Hittills har undersökningarna ..»

Oxygène öppnar butik i Malmö

2007-11-13
Oxygène öppnar butik i Malmö
I lokalerna på Kirseberg, med adress Vattenverksvägen 42, kommer man att erbjuda produkter från AGIR, Apeks, Cressi, Fourth Element, Green Force, Ikelite, ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »