Namn: Lösen:

Läkemedelsrester påverkar fiskar

Publicerad den 23 februari 2013  (Läst 3 233 gånger.)

Abborre. Foto: Wikimedia Commons
Abborre. Foto: Wikimedia Commons

Forskare från det svenska forskningsprogrammet Mistrapharma har publicerat en rapport som visar att fiskar påverkas av medicinrester i avloppsvattnet. Ämnen som idag inte fångas upp i våra vattenreningsverk och som förekommer i så stora koncentrationer att det påverkar fiskars beteende mönster.

Man har sedan tidigare kunnat konstatera att upp till 23 olika läkemedel kan återfinnas i fiskar och har nu tittat på några av de mest framträdande som var antidepressiva medel. Det handlar om ångestdämpande mediciner med substansen oxazepam, till exempel Sobril, som inte bryts ned i kroppen, utan resterna följer med ut i avloppsvattnet.

Forskare utsatte abborrar i laboratorieakvarier för de halter som hittats i vattendrag nära tätbefolkade områden och såg att fiskarna blev osociala, risktagande och glupska jämfört med kontrollfiskar som inte utsattes för läkemedelsnivåerna. Detta skulle kunna ge en obalans i ekosystemen och exempelvis leda till ökad algblomning när fiskarna ändrar hur de äter och beter sig socialt, varnar forskarna.

För att minska problemet finns flera förslag på åtgärder:
- att man som konsument aldrig skall spola ned icke-använda läkemedel
- att läkemedelsbolagen utvecklar mediciner med mindre miljöpåverkan
- att återförsäljare av receptfria mediciner skall rekommendera valet med minst miljöpåverkan
- att man inte skall kunna köpa medicin med miljöpåverkan utan recept
- att läkare skall föreskriva andra åtgärder än medicinering när så är möjligt
- att läkare skall föreskriva den medicin som har minst miljöpåverkan

Reningsverken kan också utvecklas för att i större omfattning rena från dessa mediciner, exempelvis genom UV-ljus, aktivit kol, bakterienedbrytning, vanligt ljus, ozonering, biologisk rening med rörliga bärare
men kostnaden kommer stiga drastiskt, varför punktinsatser vid avloppskällor som sjukhus kan vara mer kostnadseffektiva.

Läs mer:
http://www.svensktvatten.se/Aktuellt/Nyheter/Avlopp-och-Miljo-nyhetslista/Lakemedelserster-paverkar-fiskars-beteende
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5443354
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3639659.ece
http://www.stockholmvatten.se/Aktuellt/Projekt/Lakemedel-i-avloppsvattenTaggar:  Marinbiologi Forskning Fiske
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter

Bottendöden i Östersjön fortsätter

2013-02-21
Bottendöden i Östersjön fortsätter
Nya rön visar att de syrefattiga bottnarna breder ut sig ännu mer. Jämförelser mellan 2011 och 2012 visar på klar ökning av andelen bottenyta i Östersjön ..»

ROV för hobbybruk

2013-02-20
ROV för hobbybruk
En lite fjärrstyrd miniubåt med videokamera kan nu köpas för "endast" 40 000 kr på den amerikanska webbplatsen Hammacher Schlemmer. Användaren styr ROV:en ..»

Dykare stödjer grottdykarens familj

2013-02-20
Dykare stödjer grottdykarens familj
För några veckor sedan omkom den svenska grottdykaren Fredrik Lindstedt i en tragisk olycka i Frankrike. Efter sig lämnar Fredrik vänner och familj i ..»
2013-02-12
"Elever dör på dykutbildning"
Svenska Sportdykarförbundets sammanställning visar att det sedan sekelskiftet omkommit i snitt en elev per år vid apparatutbildning för fritidsdykning ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »