Namn: Lösen:

Mälaren skall renas med musslor

Publicerad den 23 juni 2010  (Läst 4 714 gånger.)I ett forskningsförsök så håller Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på och bygger upp en musselodling i viken Ekoln i Mälaren. Tanken är att musslorna som är naturliga vattenrenare då de äter genom att filtrera näring från vattnet skall hjälpa till att förbättra vattenkvalitén i Mälaren. Uppbyggnaden av odlingen sker genom att man har satt upp totalt 6 km långa odlingsband, på vilka det är tänkt att de frisimmande mussellarver av arten vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) som förekommer naturligt i Mälaren skall fästa och växa till musslor. Sedan skall anläggningen användas för studier, man skall bland annat studera hur de påverkar bottenförhållandena under odlingen och man räknar med att de årligen skall ta upp 200 kg fosfor och 2000 kg kväve från vattnet. 2012 skall man skörda odlingen på musslor, och planerar att kunna använda musslorna till hönsfoder eller foder till fiskodlingar.
På sikt hoppas man att en fullskalig anläggning skall klara att ta upp allt fosfor och kväve som exempelvis reningsverket i Uppsala släpper ut, vilket motsvarar 2 ton fosfor och 20 ton kväve.
Projektet finansieras av Mälarens vattenvårdsförbund och SLU. Idén är en vidareutveckling av en metod som redan finns för havsmiljön, men där man istället använder blåmusslor (Mytilus edulis). Projektet ligger i linje med SLU:s satsning på vattenbruk för produktion av alternativa råvaror i livsmedelsproduktionen, men fungerar även som en åtgärd som motverkar övergödningen av sjöar.

Fakta SLU:
Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Det sker genom forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys. Universitetet finns över hela landet, dock med fyr huvudorter Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala och stora delar forskningen och utbildningen är unik i landet. Verksamheten omfattar jord, djur, trädgård och skog, livsmedel, veterinärmedicin, naturresurser och ekosystem, hållbar stadsplanering, framtidens energi- och klimatlösningar.
http://www.slu.se

Fakta Mälarens vattenvårdsförbund:
Förbundet bildades 1998 i syfte att bidra till ett bättre underlag för samhällsplanering och annan samverkan kring vattenförhållanden i Mälaren, bland annat genom att samordna resurser och agera för en bred samverkan. Medlemmarna i förbundet utgörs av 22 kommuner, 4 länsstyrelser, 4 landsting, 7 företag med avlopp och vattenintag i Mälaren, 5 vattenförbund och 7 andra organisationer.
http://www.malaren.org

Fakta vandrarmusslan:
Vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) eller zebramusslan som den också kallas på grund av sitt utseende har sitt ursprung i området kring Kaspiska havet. Vandrarmusslan är en främmande art för Sverige och förekommer i Sverige framförallt i Mälaren (sedan 2910-talet) och i vattendrag knutna till Mälaren. 1824 upptäcktes den i Storbritannien, och så sent som 1988 började den skapa problem i de stora sjöarna mellan USA och Kanada. Arten lever på att filtrera vatten och äta de partiklar den fångar in. Partiklar som den inte kan blandas med slem och släpps ut på botten där det blir till näring för andra bottenlevande organismer. Den är även en bioackumulator, vilket innebär att den kan bygga upp höga halter av miljöfarliga ämnen, varför den kan vara oätlig om den växer i förorenade vattendrag, även om den annars är ätlig. En hona kan lägga upp till en miljon ägg varje år, och i sitt första livsstadie lever den nya larven frisimmande i en månad innan den hittar en punkt att fästa sig på och utvecklas till fullvuxen mussla.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vandrarmussla

Läs mer:
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2010/6/musslor-renar-malarens-miljo/Taggar:  Miljö Mälaren
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter

Oljeläcka i Röda Havet

2010-06-23
Oljeläcka i Röda Havet
En oljeplattform vid Geisumön i norra Egypten läckte under helgen ut vad som oljeindustrin betecknar som ett "mindre läckage" av olja. Oljan har dock ..»

10 000 gamla granater funna i Östersjön

2010-06-20
10 000 gamla granater funna i Östersjön
Ryska myndigheter har funnit en pråm från andra världskriget i Östersjön 1,5 km utanför staden Baltiysk i enklaven Kaliningrad (fd Ostpreussen). Pråmen ..»

Uppgradering till Poseidon Discovery

2010-06-17
Uppgradering till Poseidon Discovery
PRESSRELEASE The main element in the upgrade is the four hoses integral to the breathing circuit. Feedback from divers has shown that the original polyurethane ..»

MAS har fått ny webbsida

2010-06-17
MAS har fått ny webbsida
Marinarkeologiska Sällskapet (MAS) har under en tid förberett att öka användarvänligheten på sin webbsida för att göra den lättare och bättre att använda ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »