Namn: Lösen:

Nytt lagförslag kan påverka svenska vrak

Publicerad den 30 september 2012  (Läst 3 458 gånger.)

En omfattande revidering av Kulturminneslagen har förberetts under flera år. Bland annat har man tittat på defintionen av fornlämningar, användade av metallsökare, en redaktionell genomgång av hur språk och struktur (exempelvis ersätts "fast fornlämning" med bara "fornlämning").
Som en av punkterna kommer den generella fornlämningsförklaringen för vrak att ändras från att klassas som fornlämning 100 år efter förlisningen, till att förlisningen skall ha skett före 1 januari år 1900. För fornfynd (ovan och under vatten) som inte har anknytning till en fornlämning innebär förslaget även där att 100 års gränsen upphör, men ersätts då istället av ett rekvisit som säger att föremålet skall antas komma från tiden före 1750 - vilket även blir rekvisitet för alla fornlämningar utöver skeppsvrak och gravar.
En annan förändring om förslaget går igenom är att yngre lämningar kan klassas som fornlämning genom särskilda beslut av Länsstyrelsen. Detta inkluderar även fartygsvrak.

I remissen ingår även nya nationella mål för kulturmiljöarbetet som föreslås bli:
Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja:
- ett hållbart samhälle med en mångfald av levande och tillgängliga kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
- alla människors möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar ta del av, förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
- ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap och upplevelser, och
- en helhetssyn på förvaltningen av landskapet där kulturmiljön tas till vara, ger perspektiv på samhällsutvecklingen och stimulerar kreativitet och skapande.


Läs hela utredningen kallad "Kulturmiljöarbete i en ny tid" här:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/39/89/2fb1542f.pdf

Läs mer om remissen sammanfattat på P2-Svenskt Vrakskydds sida:
http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51:lagaendring-kan-foeraendra-skyddet-foer-fartygsvrak&catid=6:p2-loggen&Itemid=9Denna artikel diskuteras i
forumet

Relaterade artiklar
Dykorganisationer remissinstanser för lagändring

Taggar:  Vrakskydd Vrak P2 Svenskt vrakskydd Juridik
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter

Polisutredning efter vraksprängning

2012-09-18
Polisutredning efter vraksprängning
Dykförbud råder nu på M/S Luleå då polisen inlett en utredning kring sprängningarna som utfördes utan tillstånd av Anders Sydborgs tidigare bolag Ocean ..»

PADI sålt till investmentbolag

2012-09-09
PADI sålt till investmentbolag
Enligt uppgifter i ett brittiskt dykforum har dykorganisationen PADIs moderbolag "PADI Worldwide Corp" fått nya ägare. Det är det amerikanska investmentbolaget ..»

Ekolodskonst på utställning

2012-09-05
Ekolodskonst på utställning
Nu är det dags för ännu en konstutställning i riktig dykanda! Denna gång ställer Anders ut på Dunkers Kulturhus i Helsingborg där han deltar med ett nytt ..»

Kostnadsfritt seminarium på Svensk dykerihistorisk förening

2012-09-01
Kostnadsfritt seminarium på Svensk dykerihistorisk förening
PRESSRELEASE Kulturarvsdagen/European Heritage Day arrangeras runt om i Europa 9:e september. Årets tema är UNDER YTAN. Vad passar bättre än äldre tiders ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »