Namn: Lösen:

Nyupptäckt vrak var 800 år gammalt!

Publicerad den 16 december 2010  (Läst 4 729 gånger.)


Flygfoto som visar det nyupptäckta 1200-talsvraket<br>(till höger i bild).
Flygfoto som visar det nyupptäckta 1200-talsvraket
(till höger i bild).

Vraket upptäcktes vid flygfotografering sommaren 2008 av Stenungsundsföretaget
HydroGIS AB, som rapporterade in fyndet till Bohusläns museum.

Vid en besiktning som museets marinarkeologer företog senare på hösten
samma år gjordes vissa iakttagelser som talade för att vraket kunde ha viss
ålder. För att avfärda eller bekräfta detta samlade man förra året in träprover
från det grunt liggande vraket.

Träproverna har nu studerats av kvartärgeologen Hans Linderson vid Lunds
universitet. Genom s.k. dendrokronologisk analys (årsringsdatering) har han
kunnat slå fast att ett av de inlämnade proverna kommer från ett träd som
vuxit i västra Tyskland eller Belgien och som fällts på 1210- eller 1220-
talet. Något skeppsvrak från 1200-talet har inte tidigare påträffats i Bohuslän,
och marinarkeologerna gläder sig därför mycket åt det spännande fyndet.
1200-talets skeppstyper är dåligt kända, och en undersökning av vraket i
Jorefjorden skulle därför kunna ge viktiga nya kunskaper om dåtidens
skeppsbyggnadsteknik. Eftersom det kan röra sig om ett förlist skepp kan
det dessutom finnas spår av last som kan ge intressanta inblickar i medeltidens
handelstrader. Under förutsättning att finansiering kan ordnas hoppas
marinarkeologerna därför kunna gå vidare med en noggrannare undersökning
av vraket under nästa år.

Dateringen av vraket i Jorefjorden är en del av Bohusläns museums pågående
projekt ”Medeltida trader och transportstrukturer i Bohusläns skärgård”
och har bekostats bl.a. genom medel från Carl Jacob Lindebergs fornminnesfond.

Eventuella frågor besvaras av marinarkeolog Staffan von Arbin
(tfn 0522-65 65 00, e-post staffan.arbin(at)vgregion.se)Taggar:  Vrakfynd Marinarkeologi
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Tidigare nyheter

Fridök till 100 meter utan fenor

2010-12-15
Fridök till 100 meter utan fenor
Pressrelease på Engelska: On December 12, 2010, at 11:43am local time in the Bahamas, New Zealander William Trubridge dove 100 meters into Dean''s ..»
2010-12-13
Sportdykare.se läggs ner vid nyår
Det är "Jockarna" (Joakim Krassman och Joakim Ambrosson) som har skapat och drivit webbsidan sportdykare.se under nästan sex år som nu tappat drivkraften ..»

Dykning åter tillåtet i Egyptiska Röda Havet

2010-12-13
Dykning åter tillåtet i Egyptiska Röda Havet
De egyptiska myndigheterna har nu åter beslutat att tillåta dykning och badning i vattnen runt semesterorten Sharm el Sheikh i Röda Havet. Efter de tidigare ..»

Svensk sonar gör nya vrakfynd i New York

2010-12-10
Svensk sonar gör nya vrakfynd i New York
I Oswego floden i delstaten New York har vrakentusiasterna Jim Kennard och Roger Pawlowski med hjälp av en svensk Deep Vision side scan sonar funnit ett ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »