Namn: Lösen:

Remissvaren kring Dalarö Skeppsvraksområde

Publicerad den 9 juni 2012  (Läst 3 104 gånger.)






Svarstiden på Haninge kommuns remiss rörande ett kulturreservat kring fartygsvraken runt Dalarö har gått ut och föreningen P2-Svenskt Vrakskydd har begärt ut svaren för att se vad olika instanser har svarat och har summerat innehållet i svaren.

Summering:
Totalt har remissen gått ut till 19 organisationer och myndigheter, samt 10 fastighetsägare, totalt har 11 organisationer/myndigheter och 5 fastighetsägare inkommit med svar, samt 2 spontana remissvar från privatperson. Dock har 5 av myndigheterna endast meddelat att man inte har några kommentarer på remissen. Varför det totalt sett har inkommit 13 svars med saker att ta i beaktning.
Aningen förvånansvärt kan tyckas att varken Svenska Sportdykarförbundet, Havs och Vattenmyndigheten eller Länsstyrelsen i Stockholms Läns har svarat på en remiss om ett marint kulturreservat.
Fastighetsägarna som fått remissen och skickat in svar (flera av inte kommit med svar) motsätter sig främst saker som rör egna möjligheter att underhålla bryggor och möjlighet att bada med exempelvis snorkel och cyklop. Boende vid Anna Maria är också oroliga för en trafikökning på den lokala vägen längs strandkanten och även att dykning blir en konflikt med båtlivet. En boende anger dock att en flytt av färjetrafiken till Ornö kan vara en öppning som underlättar för planerad dykning vid Anna Maria.
Kustbevakningen och Sjöfartsverket vill båda säkerställa att skyddsområdet och gällande restriktioner avseende dykning, ankring, mm inte inkräktar på deras möjligheter att utföra sina normala arbetsuppgifter. Exempelvis att underhålla sjömärken. Man har även praktiska kommentarer på hur det kan påverka sjöfarten och hur man kan underlätta kontroll av verksamhet.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund anser att förslaget går i linje med att identifiera värdefulla miljö- och kulturområden, samt att ett reservat kommer öka medvetenheten om Östersjöns unika värden.
Lantmäteriet, Södertörns brandförsvarsförbund, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Transportstyrelsen har också avstått från att komma med kommentarer.
Försvarsmakten, Svenska Sportdykarförbundet, Havs och Vattenmyndigheten, Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Stockholms Läns har inte inkommit med svar.
Södertörns Högskola står för (ur dykperspektiv) ett av de mer intressanta svaren och vill värna om tillgänglighet och motsätter sig avgift för att dyka på vraken, samt att man ifrågasätter kommunens kompetens för verksamheten.
Marinarkeologiska Sällskapet ställer en del praktiska frågor kring kvalifikation och utbildning, samt återrapporteringen, men lyfter även frågan om kostnad för besök som riskerar att minska tillgängligheten.
P2-Svenskt Vrakskydd kommenterar en del praktiska detaljer som omfattning och innebörd av restriktioner i skyddsområdet, grunder för att bevilja tillstånd och hur man tänker sig införda restriktioner och framtida expansion av reservatet till andra vrak i närheten.

Läs mer:
http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=42:remissvar-dalaroe-skeppsvraksomrade&catid=6:p2-loggen&Itemid=9



Denna artikel diskuteras i
forumet

Taggar:  Vrak P2 Svenskt vrakskydd Marinarkeologi Dalarö
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter

Costa Concordia bärgas

2012-06-09
Costa Concordia bärgas
Ett halvår efter förlisningen är det nu klart. Costa Concordia skall skrotas. Två specialistföretag, amerikanska Titan Salvage och italienska Micoperi, ..»

Dykförbud på

2012-06-08
Dykförbud på "Resande Man"
Länsstyrelsen har i dag fattat beslut om dykförbud vid vraket efter vad som tros vara kronoskeppet ”Resande Man”. Förbudet gäller ett område med 300 meters ..»

Skrotjakt hos H2O Diving Borås

2012-06-07
Skrotjakt hos H2O Diving Borås
PRESSRELEASE Skrotjakten har blivit ett väldigt omtyckt arrangemang som lockar såväl deltagare och publik. Nyheten för i år är att flera av våra ..»

Undervattensmuseum i Kenya

2012-06-06
Undervattensmuseum i Kenya
National Museums of Kenya planerar att skapa ett undervattensmuseum baserat på olika fartygsvrak som hittats längs kusten. Museet kommer inte bestå av ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »