Namn: Lösen:

Säkrare utbildning av fritidsdykare

Publicerad den 16 april 2009  (Läst 3 491 gånger.)

Tummen upp för nya rekommendationer
Tummen upp för nya rekommendationer

I första skedet har dykolyckor som skett under sportdykarutbildning studerats. Samtliga av oss kända fatala olyckor som hänt vid kurstillfällen (9 stycken) mellan 1984 till och med 2008 har granskats.

Baserat på resultat från denna granskning och med syfte att minimera riskerna för elever under utbildning, har gruppen kommit fram till följande rekommendationer:

Träning/utbildning vid grundkurs
- Träna alla ingående moment med avvägning och flytkraftskontroll mer med eleven.
- Utveckla flytkraftskontrollen genom att låta eleven göra alla övriga ingående kursmoment med korrekt flytkraftskontroll för avsedd övning.
- Låt inte eleven dyka med för mycket vikter.
- Ge eleven möjlighet att träna momentet med dumpning av viktsystem upprepade gånger.

Kontroll vid kursdykning i öppet vatten
- För en förstärkt kontroll vid utbildning av grundkurselever i öppet vatten så rekommenderar gruppen att man, förutom instruktören, alltid använder minst en assistent i vattnet, oavsett elevantal. Denna förstärkning av elevkontrollen underlättar vid problemlösning samt minimerar risken för separation.
- Under vidareutbildning av redan certifierade dykare rekommenderas att minst en assistent används i vattnet vid kursmoment som innebär djupare dykning.

Allmän rekommendation
- Följ utbildningsorganisationernas standarder och kursplaner.
- Följ utbildningsorganisationernas rekommendationer.
- Var konservativ och utbilda defensivt.
- Rapportera alla incidenter under utbildning till berörd organisation.

Inga brister i organisationernas befintliga utbildningsstandarder och kursplaner har kunnat identifieras. Befintliga standarder bygger på och är i paritet med gällande (EN) europeisk standard samt (ISO) internationell standard. Båda dessa beskriver säkerhetsrelaterade minimum krav för utbildning av fritidsdykare.

Frågor besvaras av respektive ovan nämnd organisation samt av Håkan Karlsson Förbundssäkerhetsombud i Svenska Sportdykarförbundet.

Håkan Karlsson
Förbundssäkerhetsombud
Svenska Sportdykarförbundet
fso@ssdf.seDenna artikel diskuteras i
forumet

Relaterade artiklar
"Dykföretagens säkerhetsarbete måste förbättras"
Många olyckor under dykutbildning
Gemensam arbetsgrupp för att utreda dödsfall inom sportdykning

Taggar:  Dyksäkerhet Dykolycka Dykkurser
Micke Tilja
Micke Tilja

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter
2009-04-13
Si Tech återkallar slangar
Återkallelsen gäller slangar som har en svart, grön eller blå strypinsats i plast. Insatserna kan lossna vilket kan påverka luftflödet så att dykaren ..»

Dykare fann myntskatt

2009-04-07
Dykare fann myntskatt
I dag kunde de stolta dykarna och övriga inblandade, länsstyrelsen, länsmuseet och Kustbevakningen, visa upp de 80 mynten, som är daterade från 1711 till ..»

Vetenskapens värld - om Dalarövraket

2009-04-06
Vetenskapens värld - om Dalarövraket
- Det är en närmast religiös upplevelse att dyka på ett vrak som det här. Man tänker på det förflutna, säger Andreas Olsson som är chef för arkeologienheten ..»
2009-04-06
Discovery Dive Travel ansöker om konkurs
Discovery Travel Stockholm AB har i dag 06 April 2009 lämnat in en konkursansökan. Discovery Dive Team Travel ämnar fortsätta sin verksamhet men kunder ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »