Namn: Lösen:

Dykorganisationer remissinstanser för lagändring

Publicerad den 19 juni 2009  (Läst 2 453 gånger.)


Regeringskansliet har skickat ut remissen på lagförslaget på ändring i Kulturminneslagen för att öka skyddet för vrak yngre än 100 år. Av totalt 45 remissinstanser som ombetts komma in med remissvar på lagförslaget, så återfinns bland annat Rikspolisstyrelsen, Kustbevakning, Naturvårdsverket, 12 länsstyrelser, men även de tre ideella dykorganisationerna Svenska Sportdykarförbundet (SSDF), Marinarkeologiska Sällskapet (MAS) och Protect & Preserve – Svenskt Vrakskydd (P2).

Ändringen går ut på att Riksantikvarieämbetet (RAÄ) skall kunna besluta om skydd för vissa vrak yngre än 100 år om det anses nödvändigt. Möjligheten att besluta om skydd kommer dock bli begränsat pga den arbetsinsats som krävs för att få fram beslutsunderlag, men lagförslaget tillskrivs även ett symboliskt värde genom att visa på att yngre vrak faktiskt kan ha ett kulturhistorisk värde.

Läs och diskutera RAÄs förslag:
https://www.dykarna.nu/forum/lagforslaget-om-skydd-for-vrak-under-100-ar-304149

Kulturminneslagen:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:950Taggar:  Vrakskydd
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter

Invigning av snorkelled i Haninge

2009-06-17
Invigning av snorkelled i Haninge
På en grund sandbotten på Nåttarö har Haninge kommun och Skärgårdsstiftelsen ställt i ordning en snorkelled. Snorkelleden är som en naturstig med informationstavlor, ..»

Ännu ett vrak hittat vid Märket i Ålands hav

2009-06-15
Ännu ett vrak hittat vid Märket i Ålands hav
S/S Belliver ligger nära den sovjetiska ubåten S2. Ryska myndigheter kommer att begära att Ålands landskapsregering meddelar dykförbud vid S2. Åländske ..»

Ubåten S2 hittad

2009-06-09
Ubåten S2 hittad
Svenska Dagbladet uppger att den Ryska ubåten S2 har hittats av ett Svensk-Åländskt dykarlag. Svenska och åländska myndigheter har informerats om fyndet ..»

Vrakintresserade dykare sökes!

2009-06-06
Vrakintresserade dykare sökes!
Vi söker ett begränsat antal sportdykare med intresse för historia och vrakdykning. Om du blir utvald förväntas du besvara frågor om hur en historiskt ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »